პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
წაიკითხე
ვეტინგი მართლმსაჯულების ორგანოებში: კითხვები და პასუხები
რატომ და როდის წარმოიშვა „ლიბერალური დემოკრატიის” იდეა?
დაფარული პრობლემები ნინოწმინდაში
მოსახლეობის პრობლემები სოფელ შაუმიანში
რატომ ვერ ვსწავლობთ სახელმწიფო ენას?
ეთნიკური უმცირესობების რეალობა საქართველოში
ხარისხიანი განათლება – ინტეგრაციისთვის
1+4 პროგრამა ეთნიკური უმცირესობებისთვის – რა უნდა ვიცოდეთ?
სოფლის ექიმის პროგრამა და ცენტრალიზებული ჯანდაცვის გამოწვევები
პირველად ჯანდაცვაზე წვდომა რეგიონებში
ჯანდაცვა, როგორც საჯარო სიკეთე
ჯანდაცვაზე საყოველთაო წვდომის იდეა
უყურე
ყველა ვიდეო
დაათვალიერე