პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
წაიკითხე
მსყიდველუნარიანობა საქართველოში: ნომინალური ხელფასები, ფასები და რეალური ხელფასები
სოციალური დახმარების სისტემების გადახედვა ინკლუზიური კეთილდღეობისთვის
ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებლების მიმოხილვა
როგორ ასრულებს ხელისუფლება ევროკავშირის წინაპირობებს?
რადიკალური დემოკრატიის თეორია
პოსტსაბჭოთა პოლიტიკური სისტემების თავისებურებები და საქართველო
საბინაო პოლიტიკა – რა პასუხისმგებლობები უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს?
უსახლკარობა საქართველოში – აღრიცხვის კრიტერიუმებისა და საკითხის გადაჭრის პრობლემატურობა
საბინაო პოლიტიკის კრიზისი საქართველოში
საცხოვრებლის უფლება – როგორია საერთაშორისო რეგულაციები და სტანდარტები?
„თავისუფლების აქტი“ კეთილდღეობის წინააღმდეგ
ფისკალური პოლიტიკა: საერთაშორისო გამოცდილება
უყურე
ყველა ვიდეო
დაათვალიერე