პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
სათამაშო ბიზნესი – შემაჯამებელი
GEO/ENG/AZE/ARM წარმოგიდგენთ "სათამაშო ბიზნესი და სახელმწიფოს როლი" ციკლის ფარგლებში მომზადებულ სრულ მასალას.   ENG AZE ARM
ციკლი მომზადებულია პროექტის ,,საზოგადოების მედეგობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ინფორმაციისა და ანალიზის ხელმისაწვდომობის გზით“ ფარგლებში, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის (IWPR) მიერ გაცემული ფონდებით, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. მოსაზრებები, მიგნებები და დასკვნები, რომლებიც გადმოცემულია ტექსტში ეკუთვნის მხოლოდ ავტორებს და ისინი აუცილებლად არ ასახავს IWPR-ისა და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის შეხედულებებს.
სათამაშო ბიზნესი - შემაჯამებელი-47
სათამაშო ბიზნესი - შემაჯამებელი-48
სათამაშო ბიზნესი - შემაჯამებელი-47
სათამაშო ბიზნესი - შემაჯამებელი-48
მასალა მოამზადეს
თამარ გვასალია
თამარ გვასალია
ავტორი
ვახუშტი მენაბდე
ვახუშტი მენაბდე
რედაქტორი