პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
მონაწილეობითი დემოკრატიის როლი ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ ინტეგრაციაში – შემაჯამებელი
GEO/ENG/ARM/AZE   გიზიარებთ „მონაწილეობითი დემოკრატიის როლი ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ ინტეგრაციაში“ციკლის გარშემო მომზადებულ სრულ მასალას.

GEO:

ENG:   ARM:   AZE:    
ციკლი მომზადებულია პროექტის ,,საზოგადოების მედეგობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ინფორმაციისა და ანალიზის ხელმისაწვდომობის გზით“ ფარგლებში, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის (IWPR) მიერ გაცემული ფონდებით, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. მოსაზრებები, მიგნებები და დასკვნები, რომლებიც გადმოცემულია ტექსტში, ეკუთვნის მხოლოდ ავტორებს და აუცილებლად არ ასახავს IWPR-ისა და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის შეხედულებებს.  
დემოკრატია ეთნიკური შემაჯამებელი-41
დემოკრატია ეთნიკური შემაჯამებელი-42
დემოკრატია ეთნიკური შემაჯამებელი-41
დემოკრატია ეთნიკური შემაჯამებელი-42
მასალა მოამზადეს
თამარ გვასალია
თამარ გვასალია
ავტორი
ვახუშტი მენაბდე
ვახუშტი მენაბდე
რედაქტორი