პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
მშრომელთა საერთაშორისო დღე
1 მაისი - მშრომელთა საერთაშორისო დღეა.
კომენტარი სოლიდარობას უცხადებს მშრომელებს!
1
2
3
4
1
2
3
4
მასალა მოამზადეს
მარიამ სვიმონიშვილი
მარიამ სვიმონიშვილი
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი