პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
პირველადი ჯანდაცვა რეგიონებში – შემაჯამებელი
GEO/ENG/ARM/AZE გიზიარებთ "პირველადი ჯანდაცვა რეგიონებში - ბარიერები ეთნიკური უმცირესობებისთვის" ციკლის ფარგლებში მომზადებულ ყველა მასალა. GEO ENG AZE ARM
ციკლი მომზადებულია პროექტის ,,საზოგადოების მედეგობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ინფორმაციისა და ანალიზის ხელმისაწვდომობის გზით“ ფარგლებში, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის (IWPR) მიერ გაცემული ფონდებით, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. მოსაზრებები, მიგნებები და დასკვნები, რომლებიც გადმოცემულია ტექსტში ეკუთვნის მხოლოდ ავტორებს და ისინი აუცილებლად არ ასახავს IWPR-ისა და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის შეხედულებებს.
პირველადი ჯანდაცვა - შემაჯამებელი-41
პირველადი ჯანდაცვა - შემაჯამებელი 2-49
პირველადი ჯანდაცვა - შემაჯამებელი-41
პირველადი ჯანდაცვა - შემაჯამებელი 2-49
მასალა მოამზადეს
ნინა ჩიხლაძე
ნინა ჩიხლაძე
ავტორი
სოფო ვერძეული
სოფო ვერძეული
რედაქტორი