პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რა არის და რა მიზანს ემსახურება მინიმალური ხელფასი?
მინიმალური ხელფასი არის თანხის მინიმალური რაოდენობა, რომელიც დამსაქმებელმა უნდა გადაუხადოს დასაქმებულს შესრულებული სამუშაოს სანაცვლოდ.
Artboard 1
Artboard 2
Artboard 3
Artboard 4
Artboard 5
Artboard 1
Artboard 2
Artboard 3
Artboard 4
Artboard 5
მასალა მოამზადეს