პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რა პასუხისმგებლობა აკისრია ხელისუფლებას სასამართლოში პრობლემების კუთხით?
01
02
01
02
მასალა მოამზადეს