პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რა რისკების წინაშე არიან ქართველი ემიგრანტები? – შემაჯამებელი
GEO/ENG
გიზიარებთ მიგრაციის ციკლის გარშემო მომზადებულ სრულ მასალას:
  1. რა არის მიგრაცია და ვინ ითვლება მიგრანტად?
  2. შრომითი მიგრაცია – დასაქმების ერთადერთი შანსი საქართველოს მოქალაქეების ერთი ნაწილისთვის?
  3. მიგრაციის პოლიტიკა და სახელმწიფოს როლი მიგრაციული პროცესების მართვაში
  4. არალეგალური მიგრაცია და არალეგალურ შრომასთან დაკავშირებული რისკები
  5. ENG - Illegal migration and risks related to illegal work
   
ციკლი მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს. მისი კომერციული მიზნით გამოყენება იკრძალება ფონდის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
მასალა მოამზადეს
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი
ანა გვალია
ანა გვალია
ავტორი