პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რას ნიშნავს მიხეილ ჩინჩალაძის არჩევა?
00
01
03
04
05
00
01
03
04
05
მასალა მოამზადეს