პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რატომ არის პრობლემა მიხეილ ჩინჩალაძის ხელახალი არჩევა?
01
03
02
04
01
03
02
04
მასალა მოამზადეს