პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რატომ ვერ იცავს კანონი ქალებს დეკრეტული შვებულების დროს?
საქართველოში კერძო სექტორში დასაქმებული ქალები შვილის გაჩენისას მინიმალური სახსრებით რჩებიან. არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულ, თვითდასაქმებულ და უმუშევარ ქალებს კი ბევრად რთული პრობლემები ექმნებათ.
იხილეთ კომენტარის მომზადებული მასალები ამ მიმართულებით:
GEO
1. დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების მოდელები
ვიდეო
364262542_265651966222618_3373720928057482575_n
364695565_265652042889277_1899687677466041026_n
363365419_265652032889278_1170202254016456821_n
364711613_265651996222615_4541268940371466633_n
364714391_265666629554485_3330897698770023528_n
364731861_265666752887806_5621254893707117273_n
364262542_265651966222618_3373720928057482575_n
364695565_265652042889277_1899687677466041026_n
363365419_265652032889278_1170202254016456821_n
364711613_265651996222615_4541268940371466633_n
364714391_265666629554485_3330897698770023528_n
364731861_265666752887806_5621254893707117273_n
მასალა მოამზადეს
ნინა ჩიხლაძე
ნინა ჩიხლაძე
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი