პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რატომ ვერ უზრუნველყოფს ახალი საპენსიო სქემა ღირსეულ სიბერეს? – შემაჯამებელი
ახალი საპენსიო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ღირსეულ სიბერეს. გიზიარებთ პენსიის სისტემებთან დაკავშირებულ სრულ მასალას:      
  1. როგორია თანამედროვე საპენსიო მოდელები?
  2. როგორია სიბერე ევროკავშირში?
  3. რას ნიშნავს პენსიის პრივატიზაცია?
  4. რატომ ვერ უზრუნველყოფს ახალი საპენსიო სქემა ღირსეულ სიბერეს?
  5. ENG - Why does the new pension scheme fail to ensure a decent pension? 
 
მასალები მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს.
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
მასალა მოამზადეს
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი
ალექსანდრა აროშვილი
ალექსანდრა აროშვილი
ავტორი