პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რეფორმები მართლმსაჯულებაში (უკრაინა და მოლდოვა)
გასულ წელს უკრაინამ და მოლდოვამ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მოიპოვეს. ევროკავშირთან დაახლოებისთვის ორივე ქვეყანას, მართლმსაჯულების სისტემაში, ფუნდამენტური ცვლილებების გატარება უწევს. რეფორმები დასრულებული არ არის. თუმცა სტრატეგია და ცვლილებების ხელწერა უკვე გამოკვეთილია. კომენტარის მიერ მომზადებულ მასალაში ნახავთ როგორია ამ ქვეყნებში: - მოსამართლეთა დანიშვნის სისტემა; - კოლეგიური ორგანოების შემადგენლობა; - მოსამართლეთა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოების ვეტინგის პროცესი.  
უკრაინა და მოლდოვა
უკრაინა და მოლდოვა
მასალა მოამზადეს
ნინა ჩიხლაძე
ნინა ჩიხლაძე
ავტორი
სოფო ვერძეული
სოფო ვერძეული
რედაქტორი