პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
სასამართლოს ვეტინგი (კოსოვო და ალბანეთი)
სასამართლოში დაგროვილი პრობლემების დაძლევაზე მსჯელობისას, ხშირად მოისმენთ ვეტინგის მექანიზმის შესახებ. ვეტინგი საგამონაკლისო და არასტანდარტული პროცესია, რომელსაც ძირითადად ტრანზიციის პროცესში მყოფი ქვეყნები იყენებენ. ვეტინგის გზით შეიძლება შეაფასონ მოსამართლეების/პროკურორების თანამდებობასთან თავსებადობა; ნახეთ როგორია ვეტინგის გამოცდილება კოსოვოსა და ალბანეთში.
კოსოვო და ალბანეთი
კოსოვო და ალბანეთი
მასალა მოამზადეს
ნინა ჩიხლაძე
ნინა ჩიხლაძე
ავტორი
სოფო ვერძეული
სოფო ვერძეული
რედაქტორი