პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
სოციალური დაცვის მოდელები და სოციალური დაცვა საქართველოში
გიზიარებთ სოციალური დაცვის მოდელების შესახებ მომზადებულ სტატიებს.
  1. რა არის სოციალური დაცვა?
  2. როგორია სოციალური დაცვის ლიბერალური მოდელი?
  3. როგორია სოციალური დაცვის ევროპულ-კონტინენტური და სკანდინავიური მოდელები? 
  4. საქართველოში სოციალური დაცვის სისტემა არ არის სტაბილური და საყოველთაო.
  ---
მასალები მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს.
1
2
3
4
5
6
7
8
364731861_265666752887806_5621254893707117273_n
1
2
3
4
5
6
7
8
364731861_265666752887806_5621254893707117273_n
მასალა მოამზადეს
ნინო ხელაძე
ნინო ხელაძე
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი