პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
უმუშევრობის ბენეფიტების სისტემა
წარმოდიგენთ უმუშევრობის ბენეფიტების სისტემის მიმართულებით მომზდებულ სტატიებს.
  1. როგორ იცავს უმუშევრობის შემწეობა მოქალაქეს?
  2. როგორ იცავს უმუშევრობის დაზღვევა მოქალაქეს ევროკავშირის ქვეყნებში?
  3. რა უნდა ვიცოდეთ უმუშევრობის შემწეობის/დაზღვევის შესახებ?
  ---
მასალები მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
მასალა მოამზადეს
ზურაბ ქარჩავა
ზურაბ ქარჩავა
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი