პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ვინ არის ოჯახში დასაქმებული?
საოჯახო  შრომა გულისხმობს დაქირავებულ შრომას, როდესაც ადამიანები ფიზიკურ და ემოციურ შრომას სხვის ოჯახებში, ანაზღაურების სანაცვლოდ ასრულებენ. ოჯახში დასაქმებულები როგორც წესი, არიან ბავშვების აღმზრდელები, ძიძები, მზრუნველები, დამლაგებლები და ა.შ.
Artboard 1
Artboard 2
Artboard 3
Artboard 4
Artboard 5
Artboard 6
Artboard 1
Artboard 2
Artboard 3
Artboard 4
Artboard 5
Artboard 6
მასალა მოამზადეს