პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ბანკები და კერძო მევახშეები – როგორია საბანკო რეგულაციების ისტორია საქართველოში?

ბანკებს საქართველოში, სუსტი მარეგულირებელი ჩარჩოს გამო, წლების განმავლობაში მოქმედების დიდი თავისუფლება გააჩნდათ. 2014 წლამდე ბანკებს არაპროფილური საქმიანობაც არ ეკრძალებოდათ და შესაბამისად, ისინი  ფლობდნენ დეველოპერულ კომპანიებს, სხვა ბიზნესებთან ერთად. ბანკები საკუთარი დეველოპერულ კომპანიების ბინებს ყიდდნენ და  ბინის შესაძენად მყიდველს გრძელვადიან და ძვირ იპოთეკურ სესხსაც სთავაზობდნენ.

ამრიგად, საკანონმდებლო რეგულირება მნიშვნელოვანია როგორც საპროცენტო განაკვეთისა და გადამხდელუნარიანობის სტანდარტის დაწესების კუთხით, ასევე საბანკო სექტორის არაპროფილური საქმიანობის შესაზღუდად.

რატომ უნდა მაინტერესებდეს ეს თემა?

ჭარბვალიანობა პირდაპირ უკავშირდება ფინანსური სექტორის რეგულაციებს, რადგან, თუ სახელმწიფოში ადეკვატური რეგულაციები არსებობს, ბანკები და კერძო მევახშეები ვეღარ ახერხებენ მტაცებლური დაკრედიტებით მოსახლეობის მასიურ გავალიანებას. შესაბამისად, საჭიროა, თვალი გადავავლოთ ბოლო 20 წლის დერეგულაციას ფინანსურ სექტორში. 

ჩვენი კომენტარი

საქართველოს მოსახლეობის გავალიანების სტიქიური ზრდა ბანკების სუსტი რეგულირებით და კერძო მევახშეებისთვის რეგულაციების არარსებობით იყო გამოწვეული. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო, ეროვნული ბანკის მეშვეობით, არ იცავს მოქალაქეებს, კერძო სექტორი ცდილობს, საკუთარი მოგება მაქსიმალურად გაზარდოს დაუცველი მოქალაქეების გაღარიბების ხარჯზე. 

ასეთ დროს ადამიანებს ინფორმირებული თანხმობა და ფინანსური განათლება - რაც ბოლო 7 წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა - ვერ უზრუნველყოფს მსესხებელთა უფლებების დაცვას. მძიმე სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე, ფინანსურ განათლებაზე აქცენტი მაინც ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. 

რა უნდა ვიცოდეთ?

ქვეყანაში ჭარბვალიანობა დიდწილად განპირობებულია საბანკო სისტემის დერეგულაციით. 

2016 წლიდან განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ფინანსური განათლების საკითხს, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვერ აგვარებს ფუნდამენტურ პრობლემებს გასესხების პოლიტიკაში და ვერც სესხებზე მოთხოვნას ამცირებს. გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები მაინც აიღებენ კრედიტს, თუნდაც კარგი ფინანსური განათლება გააჩნდეთ. 

საგულისხმოა, რომ ჭარბვალიანობის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ მისი გამოაშკარავების შემდეგ მოხდა. ეს, ერთი მხრივ, ართულებს პრობლემასთან ბრძოლას, მეორე მხრივ, იმ ადამიანებს, რომლებმაც უკვე აიღეს სესხი, არაფრით ეხმარება.

სტატია მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს. მისი კომერციული მიზნით გამოყენება იკრძალება ფონდის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
მასალა მოამზადეს
ნინო ხელაძე
ნინო ხელაძე
ავტორი
ია ერაძე
ია ერაძე
რედაქტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი