პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
სამართლის კრიტიკული თეორია – პერსპექტივა კრიზისის შემდეგ

გიზიარებთ ლექციების ციკლის „სამართლის კრიტიკული თეორია – პერსპექტივა კრიზისის შემდეგ“ ფარგლებში მომხსენებლების მიერ მომზადებულ მცირე მიმოხილვებს:

 

 

 

მასალა მოამზადეს