პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
თეკლა ზუხბა
თეკლა ზუხბა

თეკლა ზუხბა სოციოლოგიის ბაკალავრია. 2014 წლიდან ის ჩართულია აქტივიზმში. მონაწილეობას იღებდა სტუდენტური  ჯგუფის, „თვითორგანიზების ქსელის“ შექმნასა და ფორმირებაში.

იკვლევდა კრიმინალსა და საქართველოს კრიმინალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ისტორიას. ამ პერიოდისთვის დაინტერესებულია შრომითი უფლებებით, გენდერითა და ქვიარ საკითხებით.

მას ამ სფეროებთან დაკავშირებული, ქართულ ენაზე შესრულებული რამდენიმე სამეცნიერო ტექსტის თარგმანი და მცირე კვლევა ეკუთვის.