პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.

მეტოქეები და კონკურენტები ელექტორალურ ბაზარზე – პოლარიზაციის საფუძვლები საქართველოში

🎧 კომენტარის პოდკასტის მე-5 ეპიზოდში ჩვენ პოლარიზაციაზე, მის მიზეზებზე და შედეგებზე ვსაუბრობთ. საქართველოში ის პოლიტიკური ელიტის მიერ საზოგადოებისთვის თავსმოხვეულ პრობლემაა. პოლარიზაციას საკუთარი ლოგიკა აქვს, რომელიც არა იმდენად მხარეებს შორის განსხვავებაზე, არამედ პოლიტიკური ბაზრის დაუფლების ინტერესზე გადის. ის ყველაზე ეფექტიანი საარჩევნო ტექნოლოგიაა, რომელსაც ორპოლუსიან პოლიტიკურ სივრცეში ამომრჩევლის მობილიზებისა და  ხმების მოსაზიდად იყენებენ, სწორედ ეს ამოძრავებს ჩვენს პოლიტიკურ ელიტას. მისი საპირისპიროა დემოკრატიის აგონისტური მოდელი, რომელიც პოლიტიკური კონფლიქტის სათავედ საზოგადოებრივი ძალების ინტერესებს იღებს, თუმცა აქ მოწინააღმდეგე მეტოქეა და არა მტერი.

🎙️ ეპიზოდის ავტორები არიან ვახუშტი მენაბდე და თამარ გავასალია.

🎙️ ეპიზოდის სტუმარია დიკენის უნივერსიტეტის პროფესორი და პოლიტიკური იდეების მკვლევარი საიმონ თორმი.

სასამართლო პოპულისტური ავტორიტარიზმის ეპოქაში

🎧 კომენტარის პოდკასტის მეოთხე ეპიზოდში პოპულიზმის ეპოქაში დამოუკიდებელი სასამართლოს ბედზე, მისი დამორჩილების ინტერესსა და სტრატეგიებზე ვისაუბრებთ. უნგრეთის, პოლონეთის, ისრაელის მაგალითზე განვიხილავთ რა გამოწვევების წინაშე დგას დამოუკიდებელი სასამართლოს იდეა დემოკრატიის უკუსვლისა და პოპულისტური ავტორიტარიზმის აღზევების პირობებში.

ეპიზოდის ავტორი:

🎙️სოფო ვერძეული - კომენტარის სამართლის პოლიტიკის მიმართულების რედაქტორი ეპიზოდის სტუმარი:

🎙️ნინა ჩიხლაძე - კომენტარის ავტორი

სამართლიანობის აღდგენა, რომელიც არასდროს არის გვიან

🎧 პოდკასტის მესამე ეპიზოდში ჩვენ სამართლიანობის აღდგენის, იგივე გარდამავალი მართლმსაჯულების საჭიროებაზე და პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. გარდამავალი მართლმსაჯულების ფუნქცია სამართლიანობის აღდგენა და წარსული გამოცდილების შემობრუნების პრევენციაა. ის ეფუძნება რწმენას, რომ საზოგადოებას წინსვლისთვის წარსულის ტრავმებთან გამარჯვება სჭირდება; რომ დემოკრატიამ იმგვარი სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა დააფუძნოს, რომელთაც წარსულზე სამართლიანი პასუხის გაცემა და საყოველთაო ჩართულობაზე ორიენტირებული მომავლის შექმნა შეეძლებათ. გადამავალი მართლმსაჯულება სოციალური ტრანსფორმაციის მექანიზმია.

🎙️ ეპიზოდის ავტორები- ვახუშტი მენაბდე და თამარ გვასალია;
🎙️ ეპიზოდის სტუმარი -  ფრანცის ხავიერის უნივერსიტეტის პროფესორი ლავიანია სტანი, ის სამართლიანობის აღდგენის გამოცდილებას იკვლევს ზოგადად და ფოკუსირებულად პოსტსაბჭოთა სივრცეში.

მართლმსაჯულების მაკდონალდიზაცია

🎧 პოდკასტის მეორე ეპიზოდში Mc Justice-ზე, ანუ მართმსაჯულების მაკდონალიზაციის ტენდეციაზე ვისაუბრებთ. განვიხილავთ, რა მსგავსებაა სწრაფი კვების ინდუსტრიასა და კონვეიერულ მართმსაჯულებას შორის, რა გამოწვევებს ქმნის „მბრუნავი კარის“ მართმსაჯულულება გლობალურად და საქართველოში; რის ხარჯზე მკვიდრდება ეს ტენდეციები და რა გამოსავლი არსებობს.

🎙️ ეპიზოდის მასპინძელი: სოფო ვერძეული

🎙️  ეპიზოდის სტუმარი: თორნიკე გერლიანი

როგორ იმარჯვებს და მარცხდება დემოკრატია

🎧 კომენტარის პოდკასტის პირველ ეპიზოდში ჩვენ ვისაუბრებთ ლიბერალური დემოკრატიის კრიზისზე და მის ერთ-ერთ მიზეზზე, მაჟორიტარიზმზე. მაჟორიტარიზმი მართვის ისეთი სისტემაა, სადაც ძალაუფლება მხოლოდ ელიტის ხელშია, ხოლო ყველა სხვა მართვის პროცესიდან გამოირიცხება. ამ მოდელის ალტერნატივა კონსენსულური, ანუ საყოველთაო ჩართულობასა და შეთანხმებაზე ორიენტირებული დემოკრატიაა. ის ძალაუფლებას საზოგადოების ჯგუფებს შორის ანაწილებს. კრიზისების მიმართ უფრო მდგრად, სტაბილურსა და თანასწორს სისტემას ქმნის.

🎙️  პოდკასტის #01 ეპიზოდის ავტორები არიან ვახუშტი მენაბდე და თამარ გვასალია.

🎙️ ეპიზოდის სტუმარია არენდ ლიპჰარტი, სან დიეგოს უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი და ამ საკითხის ყველაზე ავტორიტეტული მკვლევარი.