პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
მეტოქეები და კონკურენტები ელექტორალურ ბაზარზე – პოლარიზაციის საფუძვლები საქართველოში

🎧 კომენტარის პოდკასტის მე-5 ეპიზოდში ჩვენ პოლარიზაციაზე, მის მიზეზებზე და შედეგებზე ვსაუბრობთ. საქართველოში ის პოლიტიკური ელიტის მიერ საზოგადოებისთვის თავსმოხვეულ პრობლემაა. პოლარიზაციას საკუთარი ლოგიკა აქვს, რომელიც არა იმდენად მხარეებს შორის განსხვავებაზე, არამედ პოლიტიკური ბაზრის დაუფლების ინტერესზე გადის. ის ყველაზე ეფექტიანი საარჩევნო ტექნოლოგიაა, რომელსაც ორპოლუსიან პოლიტიკურ სივრცეში ამომრჩევლის მობილიზებისა და  ხმების მოსაზიდად იყენებენ, სწორედ ეს ამოძრავებს ჩვენს პოლიტიკურ ელიტას. მისი საპირისპიროა დემოკრატიის აგონისტური მოდელი, რომელიც პოლიტიკური კონფლიქტის სათავედ საზოგადოებრივი ძალების ინტერესებს იღებს, თუმცა აქ მოწინააღმდეგე მეტოქეა და არა მტერი.

🎙️ ეპიზოდის ავტორები არიან ვახუშტი მენაბდე და თამარ გავასალია.

🎙️ ეპიზოდის სტუმარია დიკენის უნივერსიტეტის პროფესორი და პოლიტიკური იდეების მკვლევარი საიმონ თორმი.