პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
პროგრესული ალტერნატივა ქართული საზოგადოებისთვის (მიმდინარე)

დონორი: ევროპული წვლილი დემოკრატიისთვის (EED)

თანხა: 119 992 ევრო

ვადები: 01/12/2023 - 01/12/2024

პროექტის დასახელება: პროგრესული ალტერნატივა ქართული საზოგადოებისთვის

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს პოლიტიკურ პროცესებში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეების მთავარი საზრუნავია და მათთვის პროგრესული გადაწყვეტილებების შეთავაზებას. ეს პროექტი ხელს შეუწყობს ანალიტიკური პლატფორმა „კომენტარის“ განვითარებას.
პროექტის შედეგები: პროექტის განხორციელების შედეგად, შეიქმნება და გავრცელდება პროგრესული პოლიტიკური იდეები. კვლევა ჩატარდება სამ ძირითად თემაზე: დემოკრატიული სისტემა და პროცესები, სამართლისა და მართლმსაჯულების პოლიტიკა და სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა. დემოკრატიული დიალოგის ფორმატის მეშვეობით გაძლიერდება საზოგადოების მედეგობა. მომზადებული მასალები გავრცელდება სხვადასხვა სოციალური მედიის არხებით.