პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
1 მაისი – მშრომელთა საერთაშორისო დღე

1-ლი მაისი, მშრომელთა საერთაშორისო დღეა.

ეს დღე მნიშვნელოვანია მშრომელთა სოლიდარობისთვის. 1-ლი მაისი გვახსენებს მშრომელების მიერ გაწეული სამუშაოს მნიშვნელობას და ღირსეული სამუშაო პირობების აუცილებლობას.

სწორედ დღეს უნდა ვისაუბროთ იმ გამოწვევების შესახებ, რომლის წინაშეც დგანან მშრომელები.

1-ლი მაისი გვახსენებს, რომ აუცილებელია მშრომელების თვითორგანიზება, გაერთიანება და ბრძოლა ღირსეული შრომითი პირობების მოთხოვნით.

ვიდეო მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს.

მასალა მოამზადეს
მარიამ სვიმონიშვილი
მარიამ სვიმონიშვილი
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი