პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოება
➡️ ამ ვიდეოში გიყვებით ეროვნულ ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე და მის მნიშვნელობაზე.
🟢 რა არის ეკონომიკური უსაფრთხოება?
🟢 რა ტიპის ეკონომიკური საფრთხეები აქვს დღეს საქართველოს?
🟢 რატომ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან ეკონომიკური უსაფრთხოება და ქვეყნის პოლიტიკური უსაფრთხოება?

ვიდეო მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს.

მასალა მოამზადეს
ია ერაძე
ია ერაძე
ავტორი