პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
„მოპარული ხელფასი“ – აუნაზღაურებელი ზეგანაკვეთური შრომა
რა არის ზეგანაკვეთური შრომა? ❓რა პრობლემების წინაშე ვართ ქართველი მშრომელები და რა არის გამოსავალი ❓
***
ვიდეო მომზადა Friedrich-Ebert-Stiftung, Georgia -ს მხარდაჭერით.
მასალა მოამზადეს
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი