პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რა არის და რატომ გვჭირდება გარდამავალი მართლმსაჯულება საქართველოში?
რა არის და რატომ გვჭირდება გარდამავალი მართლმსაჯულება საქართველოში?
უყურეთ ვახუშტი მენაბდის ვიდეოს ამ თემაზე.
***
ვიდეო მომზადდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი – სამხრეთ კავკასიის რეგიონის დაფინანსებით, პროექტის ფარგლებში „ინკლუზიური და კონსენსუალური პოლიტიკური გარემოს მხარდაჭერა საქართველოში“. ვიდეოში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის “კომენტარს” და შესაძლებელია არ გამოხატავდეს ფონდის შეხედულებებს.
მასალა მოამზადეს
ვახუშტი მენაბდე
ვახუშტი მენაბდე
ავტორი