პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რა არის ეკონომიკური ზრდა და როგორ იზომება?
➡️ 2022 წელს საქართველოს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი წინა წელთან შედარებით 10 პროცენტით გაიზარდა, და 71.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. იგი დიდწილად უცხოეთიდან მიღებული შემოსავლების ზრდამ განაპირობა, რაც განსაკუთრებით მომსახურების სექტორზე აისახა.
➡️ მთლიანი შიდა პროდუქტი არ ასახავს ეკონომიკური ზრდით დაგროვებული დოვლათის გადანაწილების დონეს, ანუ იმას თუ როგორ აისახება ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებზე.
➡️ ამასთან, მშპ, არ ითვალისწინებს სხვადსახვა ტიპის ეკონომიკური საქმიანობით გამოწვეულ სოციალურ, ეკოლოგიურ და კულტურულ ზიანს.
➡️ ამ ვიდეოში გიყვებით ეკონომიკურ ზრდაზე.
🟢 რა ახდენს გავლენას ეკონომიკის ზრდასა და კლებაზე?
🟢 როგორ იზომება ეკონომიკის ზრდა?
🟢 უდრის თუ არა ეკონომიკური ზრდა სოციალურ კეთილდღეობას?
ვიდეო მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს.
მასალა მოამზადეს
ია ერაძე
ია ერაძე
ავტორი