პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რა არის ოლიგარქია?

ამ ვიდეოში მოკლედ აგიხსნით, რა არის ოლიგარქია.
ოლიგარქიის ან/და ოლიგარქების არსებობა არის სუსტი სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოხატულება და შედეგი. ეს კარგად ვიცით პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებმა, მას შემდეგ რაც მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და სუსტი სახელმწიფოს პირობებში ადამიანების კატეგორიამ მოახერხა საჯარო სიკეთეების მიტაცება.
______________________
📌 პროექტი ხორციელდება „ევროკავშირისა“ და „კონრად ადენაუერის ფონდის“ მიერ დაფინანსებული პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა” ფარგლებში, „კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ (CTC) მხარდაჭერით.

მასალა მოამზადეს
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
ავტორი