პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
რა უნდა ვიცოდეთ ინფლაციაზე?
➡️ სამომხმარებლო ფასების ზრდა პირდაპირ აისახება ჩვენს ყოველდღიურობაზე. ფასების ზრდა სურსათზე, წამლებზე, საცხოვრებელზე, მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ჩვენი ცხოვრების ხარისხს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხელფასების ზრდა ვერ ეწევა გაზრდილ ფასებს.
➡️ საქართველოში 2022 წელს, წლიურმა ინფლაციამ საშუალოდ 11.9% შეადგინა. ყველაზე დიდი ზრდა სწორედ საკვებ პროდუქტებზე, საცხოვრებელსა და ტრანსპორტზე აღინიშნებოდა.
➡️ ამ ვიდეოში გიყვებით:
🟢 რა არის ინფლაცია?
🟢 რა ფაქტორები განაპირობებს ინფლაციას?
🟢 როგორ აისახება ინფლაცია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე?
🟢 რატომ არ აისახება ლარის გამყარება ფასების შემცირებაზე?

ვიდეო მომზადდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მოსაზრებებს.

მასალა მოამზადეს
ია ერაძე
ია ერაძე
ავტორი