პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
როდის და რატომ მიმართავენ პოლარიზაციას პოლიტიკური ელიტები?

„პოლარიზაცია არის ისეთი დაპირისპირება, რომელიც არა მხოლოდ გამორიცხავს მოწინააღმდეგის არსებობის უფლებას, არამედ არ კონცეტრირდება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე“.

ამ ვიდეოში განვიხილავთ როდის და რატომ მიმართავენ პოლარიზაციას პოლიტიკური ელიტები?


***
ვიდეო მომზადდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი – სამხრეთ კავკასიის რეგიონის დაფინანსებით, პროექტის ფარგლებში „ინკლუზიური და კონსენსუალური პოლიტიკური გარემოს მხარდაჭერა საქართველოში“. ვიდეოში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის “კომენტარს” და შესაძლებელია არ გამოხატავდეს ფონდის შეხედულებებს.

მასალა მოამზადეს
ვახუშტი მენაბდე
ვახუშტი მენაბდე
რედაქტორი