პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
საქართველო არ ზრუნავს თავისი მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზე
სახელმწიფო ვალდებულია, იზრუნოს მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზე. საქართველო ამას სათანადოდ არ აკეთებს. ამ ვიდეოში მოგიყვებით, რა პრობლემები გვაქვს სოციალური დაცვის კუთხით.
მასალა მოამზადეს
ომარ გორდეზიანი
ომარ გორდეზიანი
ავტორი
ნინო ხელაძე
ნინო ხელაძე
ავტორი
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი