პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ვინ (ვერ) მდიდრდება საქართველოში?

რას გვეუბნება სტატისტიკა, ეკონომიკურ ზრდაზე, სიღარიბის დონეზე და დასაქმებაზე საქართველოში?

ნახეთ👇 მერაბ ქართველიშვილის ვიდეო, რომელშიც დეტალურად განვიხილავთ, რატომ არის ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა და ეკონომიკის განვითარების მოდელი ხარვეზიანი.

***
ვიდეო მომზადა Friedrich-Ebert-Stiftung, Georgia -ს მხარდაჭერით.
მასალა მოამზადეს
მერაბ ქართველიშვილი
მერაბ ქართველიშვილი
რედაქტორი