პლატფორმა “კომენტარი” აერთიანებს პროფესიონალებს, რომლებიც ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ კრიტიკულ ხედვას საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ზუსტად რას ნიშნავს ტექნიკური მთავრობა?
ჩვენი ვფიქრობთ, რომ დღევანდელ სიტუაციაში, ტექნიკური მთავრობა ყველაზე გონივრული გამოსავალია. ეს არ ნიშნავს ხელისუფლების ჩანაცვლებას; ეს არ ნიშნავს დესტაბილიზაციას; ეს არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. მოგვწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი.
მასალა მოამზადეს